P.H.U. PROF-PEST DDD, Chrzanów, ul. Szpitalna 1, Tel:  508 344 869, (032) 623 60 35

Posiadanie pełnej dokumentacji BHP i PPOŻ jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorca powinien posiadać:

 • Instrukcję przeciwpożarową
 • Aktualne przeglądy wszystkich urządzeń przeciwpożarowych
 • Aktualne szkolenia BHP, PPOŻ, pierwsza pomoc
 • Ocenę ryzyka zawodowego
 • W razie wypadku – dokumentację powypadkową
 • Protokół ze stanu BHP – raz w roku
 • Dokumentacja stwierdzonych chorób zawodowych
 • Obowiązkowe rejestry

Oferujemy Państwu możliwość zawarcia z naszą firmą umowy, w ramach której zostanie wykonana

 • Kontrola warunków BHP na terenie zakładu pracy
 • Informowanie pracodawcy o występujących zagrożeniach
 • Okresowa analiza stanu BHP (raz w roku)
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych (przy przyjęciu do pracy)
 • Prowadzenie szkoleń okresowych dla wszystkich grup pracowniczych
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i Ppoż.
 • Pomoc w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i Ppoż.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie dokumentacji stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Prowadzenie obowiązujących rejestrów
 • Pomoc w sporządzaniu ryzyka zawodowego
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Szkolenie BHP wstępne – przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, przeprowadzane jest w formie instruktarzu i obejmuje szkolenie wstępne ogólne – “instruktaż ogólny”

Szkolenie bhp okresowe:

 • Dla osób będących pracodawcami oraz kierujących pracownikami, w szczególności dla kierowników, mistrzów i brygadzistów
 • Dla pracowników zatrudnieniowych na stanowiskach robotniczych
 • Dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Dla pracowników administracyjno-biurowych i inni niewymienionych

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone jest dla pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209 § 1 kodeksu pracy.

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników – przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

E-szkolenia

Oferujemy szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego dla:

 • Pracodawców i osób na kierowniczych stanowiskach
 • Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Metoda ta oszczędza czas i nie koliduje z wykonywaną pracą.

Szkolenia wstępne
Cena za osobę dla grup poniżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
Cena za osobę dla grup powyżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
45 zł
indywidualnie
Szkolenia okresowe
Cena za osobę dla grup poniżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
Cena za osobę dla grup powyżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
E-Szkolenia
okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
150 zł – 190 zł
indywidualnie
120 zł
okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
80 zł
indywidualnie
60 zł
okresowe dla stanowisk robotniczych
55 zł – 80 zł
indywidualnie
60 zł
okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
165 zł
indywidualnie
120 zł
Szkolenia inne
Cena za osobę dla grupy minimum 10 osób
pierwsza pomoc przedlekarska – szkolenie 8-godzinne
120zł

Firmy związane z nami umową o współpracy szkolenia mają zagwarantowane w cenie kontraktu.

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 207 pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na każdym stanowisku oraz w zależności od wyników zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających. Następnie pracodawca zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywana przez nich pracą oraz informuje ich o zasadach ochrony przed zagrożeniami czyli czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w procesach pracy.

Cena wykonania oceny ryzyka zawodowego dla 1 stanowiska pracy to 450 – 550 zł.

Dokumentacja powypadkowa

 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku
 • Zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku
 • Wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku

Cena wykonania dokumentacji

 • Wypadek lekki – od 300zł do 450 zł
 • Wypadek ciężki – od 850zł do 1200 zł
 • Wypadek śmiertelny – od 2000 zł do 2500 zł

 • Odpowiednią klasyfikację prawną wypadku
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Założenie rejestru wypadków przy pracy
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

Ochrona przeciwpożarowa

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu również:

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów
 • Przegląd i konserwację systemów ochrony przeciwpożarowej budynków (klapy oddymiania, czujniki itd.)
 • Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego