P.H.U. PROF-PEST DDD, Chrzanów, ul. Szpitalna 1, Tel:  508 344 869, (032) 623 60 35

Poniższe zdjęcia przedstawiają szkody wyrządzone przez szkodniki drewna (Spuszczel pospolity)