P.H.U. PROF-PEST DDD, Chrzanów, ul. Szpitalna 1, Tel:  508 344 869, (032) 623 60 35

Biolog terenowy, audyt IFS/BRC

Przedsiębiorstwa, które spełniają wymogi standardów IFS/BRC, a w szczególności BRC Global Standard Foods, powinny nawiązać współpracę z biologiem terenowym.

 

Zakłady przetwórstwa żywności stawiają czoła nadzwyczajnym naciskom, natomiast producenci oraz organizacje branżowe zmuszeni są do przyjęcia zintensyfikowanej odpowiedzialności za procesy dotyczące bezpieczeństwa żywności. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa łańcucha dostaw i tym samym wzmocnienie zaufania konsumentów. W efekcie, producenci i sprzedawcy żywności stanęli naprzeciw licznym nowym standardom bezpieczeństwa i jakości żywności.

Obowiązujące standardy obejmują wymogi dotyczące higieny i jakości, w tym również właściwych metod zwalczania i zapobiegania występowania szkodników. Brytyjski standard BRC Global Standard Foods określa jakie warunki muszą spełniać producent oraz dostawca, aby żywność była bezpieczna dla ludzi. Standard BRC muszą spełniać producenci żywności, którzy chcą nawiązać współpracę z brytyjskimi sieciami handlowymi. Ale i w Polsce coraz więcej sieci handlowych traktuje certyfikat BRC jako wyznacznik bezpieczeństwa.
Standard IFS natomiast, to międzynarodowy certyfikat przyjęty dla wszystkich producentów żywności, ale również dla tych, którzy uczestniczą w jej produkcji, dystrybucji, magazynowaniu, sprzedaży. Standard IFS stanowi gwarancję, że przedsiębiorstwa z łańcucha żywnościowego, są w stanie utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego produktów.

Biolog terenowy
Biolog terenowy posiada szeroką wiedzę z zakresu zwalczania szkodników, co musi być potwierdzone niezbędnymi szkoleniami, jak również uzyskanym certyfikatem. Zadaniem biologa terenowego jest przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa pod kątem zabezpieczenia przed szkodnikami. W trakcie audytu określa się następujące aspekty: występujące zagrożenia, metody radzenia sobie z istniejącymi zagrożeniami, sposoby zwiększania skuteczności zabezpieczeń, kontrola rzetelności i skuteczności działań firmy DDD współpracującej z zakładem.

Czynności podejmowane przez biologa terenowego w czasie audytu:

– szczegółowa analiza i określenie poziomu aktywności szkodników na terenie zakładu oraz w jego otoczeniu,
– kontrola skuteczności działań firmy DDD,
– analiza właściwego doboru metod fizycznych, chemicznych oraz biologicznych przeprowadzanych dezynsekcji i deratyzacji,
– wskazanie ewentualnych alternatywnych metod rozwiązywania problemów, sposobów ochrony obiektu przed szkodnikami i potencjalnymi zagrożeniami, jakie wynikają z ich obecności,
– weryfikacja dokumentacji z zakresu zwalczania szkodników,
– kontrola szczelności zakładu i sposobu zabezpieczenia produktów przed pojawieniem i przedostawaniem się szkodników,
– wskazanie ewentualnych słabych punktów zakładu, w tym lokalizacja miejsc, w których szkodniki mogą się pojawić, na skutek błędów, zaniedbań,
– sporządzenie szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu, uwzględniającego wszelkie oceny, wnioski, zalecenia.
Z usług biologa terenowego warto skorzystać zawsze wtedy, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje zwiększyć poziom ochrony przed szkodnikami.

Zgodnie z wytycznymi standardu BRC, przedsiębiorstwa branży przetwórstwa i obrotu żywnością, mają obowiązek przeprowadzania audytu biologa terenowego opartego na ocenie ryzyka prowadzonej w bieżący sposób. Jednak audyt nie może być przeprowadzany rzadziej niż raz w roku. Audyt biologa terenowego ma na celu wskazanie zagrożeń będących skutkiem występowania szkodników, jak również wskazanie możliwości ich zwalczania. Audyt winien być zaplanowany w taki sposób, aby w jego trakcie zapewniony był dostęp do wszystkich urządzeń podlegających systematycznym kontrolom ddd.
Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym biologiem terenowym.
Wojciech Sędzielowski dysponuje właściwymi uprawnieniami w tym zakresie, a przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem w skutecznym zwalczaniu szkodników oraz zabezpieczaniu obiektów przed szkodnikami.
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu zapoznania się ze szczegółami współpracy.