P.H.U. PROF-PEST DDD, Chrzanów, ul. Szpitalna 1, Tel:  508 344 869, (032) 623 60 35

Gryzonie są bardzo niebezpiecznymi szkodnikami, wyrządzającymi wiele szkód i strat finansowych. 1 szczur zjada w ciągu 10 dni tyle ile waży, przenosi zakaźne choroby, m. in. gorączkę krwotoczną, tyfus, włosiennicę, wściekliznę i wiele innych.

Cechy gryzoni

Gryzonie żyją pobliżu obiektów mieszkalnych, zakładów przemysłu spożywczego, magazynów żywnościowych i silosów, w których przechowywane jest zboże. Szczególnie liczne są wtedy, gdy obiekty te znajdują się niedaleko pól, zalesionych terenów, torów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych i podobnych miejsc, gdzie myszy i szczury chętnie zakładają swoje nory.

Szkodliwość

Jesienią i zimą następują gwałtowne zmiany w ich środowisku. Wtedy gryzonie opuszczają swoje nory i wędrują w poszukiwaniu pokarmu, wody, nowych i ciepłych kryjówek. Obserwuje się trzy etapy migracji drobnych gryzoni:

(1) tuż po żniwach, gdy ich pokarm zostanie zabrany z pól
(2) po pierwszych przymrozkach
(3) podczas dużych mrozów w styczniu lub lutym.

Wabione są wtedy ciepłem obiektu i zapachem pokarmu wydostającego się przez wszelkiego rodzaju otwory. Aby ukryć się przed wrogami naturalnymi, poszukują kryjówek w nowym miejscu i chętnie wchodzą pod deski, zgromadzony złom i różne przedmioty leżące przy ścianie, a potem przez nieszczelności wnikają do pomieszczeń, zabudowań albo wchodzą do karmników deratyzacyjnych stojących wokół budynku.

Jak się pozbyć gryzoni?

Najskuteczniej szkodliwe szczury i myszy są zwalczane metodą chemiczną, która polega na stosowaniu preparatów chemicznych niszczących gryzonie, zwanych rodentycydami. Preparaty te, często bardzo trujące dla ludzi, powinny być stosowane ostrożnie, zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania środka. Podczas pracy z trutkami na gryzonie należy używać odzieży ochronnej, butów i rękawic gumowych, nie jeść, nie pić i nie palić. Po pracy należy umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież. Można również zastosować metody mechaniczne, używamy wtedy pułapek żywołownych, pułapek sprężynowych, pułapek elektrycznych.

Oferujemy stały monitoring dla obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, zakłady przetwórstwa spożywczego, gospodarstwa rolne, restauracje, stołówki, sklepy, hotele, magazyny, mieszkania, zsypy, piwnice, dla zakładów przemysłu spożywczego i producentów żywności. Wykonujemy również jednorazowe usługi deratyzacji dla osób prywatnych jak i instytucji.