P.H.U. PROF-PEST DDD, Chrzanów, ul. Szpitalna 1, Tel:  508 344 869, (032) 623 60 35

Zapraszamy do skorzystania z porad udzielonych przez eksperta w sprawie zwalczania szkodników – prof. Stanisława Ignatowicza
Poniżej znajdziecie Państwo sposoby rozwiązań problemów z uciążliwymi szkodnikami takimi jak: muchy, karaluchy, mole, pluskwy, osy i szerszenie. Doradzamy również jak się pozbyć gryzoni (myszy, szczury, krety), jak poradzić sobie z niechcianymi ptakami, psami i kotami.
DEZYNSEKCJA
Jest to zwalczanie metodami chemicznymi, mechanicznymi, fizycznymi lub biologicznymi wszelkich szkodliwych stawonogów, najczęściej owadów jak muchy, karaluchy (karaczany), mole spożywcze, pluskwy,
osy i szerszenie, ptaszyniec kurzy.
DERATYZACJA
Szczur wędrowny zjada w ciągu 10 dni tyle, ile sam waży, czyli około 28 g pożywienia w ciągu dnia. Więc 100 szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów zjada tyle pokarmu, ile jeden człowiek. W silnie zasiedlonym magazynie 500 szczurów śniadych pozbawia żywności 20 ludzi.
Gryzonie żerując w przechowywanych produktach skażają je moczem, krwią i śliną, sierścią, odchodami, trupami lub częściami ciała trupów (zęby, ogon, stopy, itp.). W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia w produkcie, w którym żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 l moczu.
Gryzonie gryzą napotkane przeszkody ostrymi siekaczami pokrytymi emalią trwalszą niż stal. Szczur wędrowny gryzie z naciskiem 49 Mpa i szybkością 1,5 ugryzienia na sekundę (nawet czasem do 6 ugryzień/sek.). Synantropijne gryzonie uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku ich działalności powstają pożary pomieszczeń lub przechowywane produkty są zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych.
Gryzonie uszkadzają drzwi, dachy, ściany i podłogi w budynkach. Wygryzione przez nie otwory wejściowe obniżają gazoszczelność pomieszczenia i tym samym utrudniają przeprowadzenie skutecznych zabiegów fumigacyjnych. Przez uszkodzone struktury budynku dostawać się może woda, powodując zawilgocenie i pleśnienie przechowywanych produktów.
Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 200 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę, włośnicę i inne. Gryzonie roznoszą m. in. krętowice, które zasiedlają kanaliki kręte nerek szczurów oraz innych ssaków domowych i dzikich. Z nerek wydalane są z moczem. Poza organizmem zachowują długo żywotność, jeśli przebywają w wilgotnym środowisku. Przenikają przez skórę do organizmu ludzkiego lub poprzez picie zakażonej wody. Wywołują chorobę Weila. Po okresie wylęgania trwającym 1-2 tygodnie, choroba ta rozpoczyna się nagle wysoką gorączką, wymiotami, bólami mięśniowymi (szczególnie mięśni brzuchatych łydki) i zapaleniem spojówek. Często występują krwawienia w skórze i twardówce oka. Zdarza się zapalenie opon mózgowych oraz niewydolność nerek prowadząca często do mocznicy i śmierci.
Deratyzacja (czyli odszczurzanie) jest to zwalczanie metodami chemicznymi (zatrutym pokarmem), mechanicznymi (np. za pomocą pułapek), fizycznymi lub biologicznymi wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy.
Gryzonie (Rodentia) to najliczniejsza grupa ssaków z bardzo charakterystycznym uzębieniem. Siekacze gryzoni są pokryte z przodu warstewką twardego szkliwa, zaś reszta zęba (dentyna) jest miękka i ściera się szybciej niż szkliwo. Przy gryzieniu przednia część siekaczy zużywa się w mniejszym stopniu niż tylna i ząb szybko przybiera postać dłuta. Przy wysuniętej do przodu żuchwie, dwie pary siekaczy ustawione są dokładnie naprzeciw siebie. Siekacze rosną przez całe życie zwierzęcia. Są bardzo przydatne do rozgryzania twardego pokarmu, np. orzechów, ziarna zbóż. Gryzonie nie mają kłów.
W Polsce żyje ponad 20 gatunków gryzoni, ale w bliskim otoczeniu człowieka przebywa mysz domowa (Mus musculus), szczur śniady (

Odchody szczura i myszy

Zwalczanie gryzoni

DEZODORYZACJA

Jednym z ubocznych skutków działalności człowieka jest emisja do środowiska nieprzyjemnych związków zapachowych zwanych odorami. Najbardziej uciążliwymi, a zarazem niebezpiecznymi odorami pochodzenia antropogenicznego są odory wywodzące się z przemysłu gazowniczego, paliwowego, celulozowego, koksowniczego, chemicznego i spożywczego. Odory są też wydzielane w oczyszczalniach ścieków komunalnych, składowiskach odpadów komunalnych i szpitalnych, hodowlach ptactwa domowego, trzody, bydła i zwierząt futerkowych. Odory są wynikiem aktywności ludzi i pozostają w pomieszczeniach użyteczności publicznej, pokojach hotelowych, łazienkach, ubikacjach.

Zanieczyszczenia, które zmieniają naturalny skład powietrza, mają różne właściwości i pochodzenie. Niektóre mogą powodować przykre i szkodliwe efekty. Przykre odoranty stanowią specyficzny rodzaj zanieczyszczeń powietrza – zawsze występują w śladowych ilościach. Przyczyną ich uciążliwości jest niezwykła wrażliwość zmysłu powonienia człowieka. Nasz zmysł węchu w wielu przypadkach odbiera wrażenia zapachowe przy stężeniu wynoszącym nawet części na miliard (ppb).

Węch ostrzega nas przed złowonnym powietrzem, które zawiera nie tylko substancje zapachowe, które wpływają negatywnie na nasze samopoczucie, lecz również patogenne bakterie, zarodniki grzybów, wirusy i trujące substancje chemiczne (np. siarkowodór, H2S). Czynniki te w dużych stężeniach lub po długim okresie działania mogą prowadzić złego samopoczucia lub nawet do utraty zdrowia.

Dezodoryzacja jest zespołem czynności mających na celu usunięcie niepożądanego zapachu (odoru). Niepożądany zapach jest usuwany jest artykułów codziennego użytku, wody,olejów,ciała,powietrza wnętrz lub strumieni gazów, wprowadzanych do atmosfery z różnych instalacji (np. przemysł, hodowla, obiekty gospodarki komunalnej).

Usuwanie substancji zapachowych z pomieszczeń nie jest proste. Występują one najczęściej w niskich stężeniach, znacznie niższych niż stężenia uznane za niebezpieczne pod względem toksyczności. Metody dezodoryzacji polegają na (a) zmniejszaniu wielkości strumienia uwalnianych odorantów (usuwaniu przyczyn powstawania nieprzyjemnie pachnących związków lotnych), (b) zmianach zapachu uwolnionych gazów. Ostatnia metoda wiąże się z usunięciem części zanieczyszczeń, zwłaszcza tych o najbardziej nieprzyjemnym zapachu i niskich progach węchowej wyczuwalności, albo z wprowadzeniem do powietrza dodatkowych związków chemicznych, które tworzą z odorantami mieszaniny o wyższym progu wyczuwalności lub przyjemniej pachnące. Tak działają zapachy z firmy P+L.

URZĄDZENIA I ŚRODKI DO ODSTRASZANIA ZWIERZĄT

Organizmy żywe, związki chemiczne, urządzenia generujące światło lub dźwięki mające właściwość odstraszania niepożądanych w danym miejscu szkodników nazywamy repelentami (środkami odstraszającymi lub odstraszaczami). Każde ich zastosowanie mające na celu obniżenie liczebności organizmów szkodliwych zaliczane jest do ekologicznych metod. prof . Stanisław Ignatowicz Odchody szczura i myszy